วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ ๕ การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ โปรแกม mind manager และการใช้ โปรแกรม Free mind


MindManager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งโปรแกรมมีการเชื่อมโยงกับชุด Office ของ Microsoft อาทิ MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Project, MS Visio ผู้ใช้สามารถทำการ Export งานที่เสร็จแล้วเข้าในชุด Office ได้ทันที โดยในตัวโปรแกรมมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เลือกใช้งานมากมาย ผู้ใช้งานเพียงเลือกวัตถุมาเชื่อมต่อกัน ก็สามารถสร้างแผนที่ความคิดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งในตัวโปรแกรมสามารถบันทึกไฟล์ออกไปเป็นไฟล์ภาพนามสกุล. gif, .jpg, .png, .bmp, .wmf, .ppt, .doc, .pdf แถมยังสามารถบันทึกไฟล์ให้กลายเป็นเว็บเพจ (.html) ได้ด้วย
จะเห็นได้จากในปัจจุบันนี้โปรแกรม MindManager ถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน (http://203.172.242.178/programsetup/Mindmap/mindmap/MindManager.html)

ส่วน FreeMind เป็นโปรแกรม mind map ที่สะดวกในการใช้งาน ด้วยการ fold/unfold ภายในคลิกเดียว และการ link ไปยังไฟล์หรืออินเทอร์เน็ต FreeMind เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ โดยแบ่งเป็นงานย่อย, เป็นเนื้อที่สำหรับโครงการโดยการ link ไปยังไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, สร้างฐานความรู้, การ brainstorm, เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง ฯลฯ
ใน FreeMind คุณสามารถท่องไปใน mind map ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการ fold/unfold และการลากพื้นหลังของ map, drag & drop node, text หรือไฟล์จากภายนอก, export map ไปยัง HTML, ค้นหาข้อความ, ใส่ icon หรือสร้าง nodeที่มีข้อความหลายบรรทัด FreeMind ต้องการ Java Runtime Environment คุณสามารถติดตั้ง JRE ถ้าคุณยังไม่มี JRE ในเครื่องของคุณ[ Download File 6.5 Mb ]

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง "๙ คำพ่อสอน ตอน หนังสือเป็นออมสิน" กับการเรียนศึกษาศาสตร์

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าโดยแท้

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

ความคาดหวังในรายวิชาContent Analysis Skill For IT 1-2009
คือ มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการสืบค้น การนำเสนอผลงาน การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกการเรียน

วันนี้ เรียนที่ QS1- 208 ทีแรกเดินขึ้นมากับเพื่อนๆ ห่ห้องเรียนไม่เจอ (ฮ่าๆๆๆๆ)
สุดท้ายก็รู้ว่าอยู่ที่นี่นี่เอง... บรรยากาศในการเรียนดีมาก อากาศเหมือนต้นหนาวนิดๆ เพราะแอร์มันเย็น

ประวัติ ส่วนตัวชื่อ น.ส. ชุติมา ราชปัญญา
ชื่อเล่น น้ำหวาน
กรุ๊ปเลือด A
เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2533
จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ รร. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
กำลังศึกษา ชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ (เอกการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา