วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติ ส่วนตัวชื่อ น.ส. ชุติมา ราชปัญญา
ชื่อเล่น น้ำหวาน
กรุ๊ปเลือด A
เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2533
จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ รร. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
กำลังศึกษา ชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ (เอกการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น