วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ ๕ การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ โปรแกม mind manager และการใช้ โปรแกรม Free mind


MindManager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งโปรแกรมมีการเชื่อมโยงกับชุด Office ของ Microsoft อาทิ MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Project, MS Visio ผู้ใช้สามารถทำการ Export งานที่เสร็จแล้วเข้าในชุด Office ได้ทันที โดยในตัวโปรแกรมมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เลือกใช้งานมากมาย ผู้ใช้งานเพียงเลือกวัตถุมาเชื่อมต่อกัน ก็สามารถสร้างแผนที่ความคิดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งในตัวโปรแกรมสามารถบันทึกไฟล์ออกไปเป็นไฟล์ภาพนามสกุล. gif, .jpg, .png, .bmp, .wmf, .ppt, .doc, .pdf แถมยังสามารถบันทึกไฟล์ให้กลายเป็นเว็บเพจ (.html) ได้ด้วย
จะเห็นได้จากในปัจจุบันนี้โปรแกรม MindManager ถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน (http://203.172.242.178/programsetup/Mindmap/mindmap/MindManager.html)

ส่วน FreeMind เป็นโปรแกรม mind map ที่สะดวกในการใช้งาน ด้วยการ fold/unfold ภายในคลิกเดียว และการ link ไปยังไฟล์หรืออินเทอร์เน็ต FreeMind เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ โดยแบ่งเป็นงานย่อย, เป็นเนื้อที่สำหรับโครงการโดยการ link ไปยังไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, สร้างฐานความรู้, การ brainstorm, เป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง ฯลฯ
ใน FreeMind คุณสามารถท่องไปใน mind map ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการ fold/unfold และการลากพื้นหลังของ map, drag & drop node, text หรือไฟล์จากภายนอก, export map ไปยัง HTML, ค้นหาข้อความ, ใส่ icon หรือสร้าง nodeที่มีข้อความหลายบรรทัด FreeMind ต้องการ Java Runtime Environment คุณสามารถติดตั้ง JRE ถ้าคุณยังไม่มี JRE ในเครื่องของคุณ[ Download File 6.5 Mb ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น